Zabrana klorpirifosa

Prema uredbi Europske komisije, od 16. siječnja 2020. sve članice EU bile su obvezne povući odobrenje za sredstva za zaštitu koja sadrže klorpirifos. Ova regulativa postavlja rok zbrinjavanja zaliha do 16. travnja 2020.

Ministarstvo poljoprivrede u Hrvatskoj donijelo je odluku o ukidanju registracije klorpirifosa, omogućujući distribuciju zaliha do 16. ožujka 2020. godine, s primjenom do 16. travnja 2020. godine. Ovom odlukom, od 16. veljače 2020. godine zabranjen je uvoz voća i povrća u EU, kao i iz trećih zemalja u kojima se nalazi klorpirifos.

Klorpirifos, pesticid koji se u Hrvatskoj legalno upotrebljavao od 2006., postao je jedna od najkorištenijih kemikalija za zaštitu usjeva, voća i povrća. Zabranjen je za tretiranje voća i povrća u većini zemalja EU, no Hrvatska bila je među izuzecima.

Istraživanja i epidemiološki dokazi ukazuju na negativan utjecaj klorpirifosa na ljudsko zdravlje. Studije povezuju izloženost ovom pesticidu s poremećajima u razvoju mozga, pažnje, hormonskim poremećajima, zaostajanjem u rastu i smanjenim kvocijentom inteligencije, posebno kod djece.

Unatoč opovrgavanju od strane farmaceutskih lobija, Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) je u kolovozu 2020. godine procijenila rizik pesticida na zdravlje ljudi. Njihova procjena, koja je naglasila moguće ”genotoksične i neurološke učinke tijekom razvoja”, postala je temeljem odluke o zabrani klorpirifosa na razini EU.


Pratite nas na društvenim mrežama!